Sin Hoa Alumni Association


 
 

《孟子● 離婁章句下》

离娄:皇帝时代神话人物之一,视力过人,百步能数毫毛。

【原文】
孟子告齊宣王曰:『君之視臣如手足,則臣視君如腹心;君之視臣如犬馬,則臣視君如國人;君之視臣如土芥,則臣視君如寇讎。』
王曰:『禮,為舊君有服,何如斯可為服矣? 』
曰:『諫行,言聽,膏澤下於民;有故而去,則君使人導之出彊,又先於其所往;去三年不反,然後收其田里;此之謂三有禮焉。如此,則為之服矣。今也為臣,諫則不行,言之不聽,膏澤不下於民;有故而去,則君搏執之,又極之於其所往;去之日,遂收其田里;此之謂寇讎。寇讎,何服之有? 』

 
   
Terjemahan bebas:
Buku “Mencius” bab yang berjudul “Li Lou II” (Li Lou adalah salah seorang tokoh legenda zaman Huang Ti yang memiliki penglihatan luar biasa, dari jarak ratusan langkah dia mampu menghitung bulu di badan seseorang) tercatat:
Pada suatu hari, Mencius berkata kepada Raja Qi Xuan: “Bila seorang raja memandang menteri-menterinya seperti saudara kandung, maka para menterinya menganggap raja seperti jantung hati! Tapi kalau sang raja menganggap para menteri seperti kuda atau anjing peliharaannya, maka mereka akan memandang raja seperti orang asing yang lewat; kalau sang raja menganggap para menterinya sebagai tanah kotor dan rumput kering, boleh diinjak-injak semaunya, maka mereka akan memandang raja seperti rampok yang sangat dibenci.”
Raja Qi Xuan bertanya: “Tapi menurut buku panduan Tata Krama, seorang bekas menteri bila rajanya wafat, dia harus berkabung (memakai pakaian berkabung selama 3 bulan), bagaimana supaya mereka sudi berkabung?”
Mencius menjawab: “Usul harus didengar, yang betul dijalankan, suara rakyat ditanggapi, rakyat disejahterakan. Bila ada pejabat negara yang hendak keluar negeri, jaminlah dia dapat keluar wilayah dengan aman dan nyaman, sebelum yang bersangkutan sampai ke negara yang dituju, kirim utusan untuk menjelaskan kedatangannya. Kalau 3 tahun dia tidak kembali, harta bendanya baru diamankan. Itulah aturannya. Dengan demikian mereka baru sudi berkabung apabila bekas rajanya wafat. ”
“Apabila yang jadi raja tidak menggubris semua usul, opini masyarakat juga tidak didengar, rakyat tidak disejahterakan, seorang bekas pejabat ada urusan mau keluar negeri, lalu ditangkap, atau mengirim utusan ke negara yang akan ditujunya untuk menfitnahnya, merusak nama baiknya, dia baru keluar wilayah, hartanya disita, ini disebut rampok yang sangat dibenci orang. Seorang rampok yang sangat dibenci meninggal, siapa yang sudi berkabung?”